Omzetbelasting | BTW

Aangiften

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend en u ontvangt van de belastingdienst hiervoor inlogcodes. Voor de ondernemers die zelf hun aangiften doen, maken wij na afloop van het jaar een nacalculatie. 
De aangiften die door ons kantoor vanuit de door ons ingevoerde boekhoudingen worden samengesteld, worden via een eigen certificaat ingezonden.

Tarieven

Het algemene BTW tarief is 21%.
Voor het verlaagde tarief van 9% is een uitgebreide lijst met goederen en diensten te vinden op de website van de belastingdienst.

Een aantal diensten is vrijgesteld van omzetbelasting. Voorbeelden hiervan zijn: verhuur van onroerende zaken, diensten van schrijvers en journalisten, wettelijk geregeld onderwijs, en beroepsonderwijs indien er een inschrijving in het CRKBO is, muziek- en dramalessen aan personen onder 21 jaar, gezondheidszorg door dienstverleners met een BIG registratie.

Wanneer diensten onder de vrijstelling vallen, vervalt ook het recht op verrekening van voorbelasting.

Vooraftrek

De BTW die is vermeld op een factuur die aan de eisen voldoet mag worden verrekend, dus géén aftrek als er geen BTW vermeld wordt. Er geldt een uitzondering voor openbaar vervoerbewijzen en taxivervoer binnen Nederland
Op buitenshuis genoten maaltijden en consumpties drukt wel BTW, maar die mag niet worden verrekend.

Meer over: Factuureisen

Meer over: Kleine ondernemersregeling