Verlonen van artiesten

Artiesten zijn in principe in fictieve dienstbetrekking, tenzij er een inhoudingsplichtigenverklaring is, of de artiest gebruik maakt van een Eigen verklaring of een voorbeeldovereenkomst, voor een individuele artiest, of voor een groep. Als deze stukken er niet zijn, moet er verloond worden en aangifte loonheffing worden ingediend. Daarvoor is nodig een ingevulde gageverklaring en een kopie paspoort. Ook als er een bedrag beneden de KVR (Kleine Vergoedingsregeling) ad € 163 is uitbetaald, moet de uitbetaling in de loonadministratie worden opgenomen. Indien de artiest gebruik wil maken van de KVR moet hij dat op de gageverklaring aangeven door zijn handtekening te zetten.

De vergoeding, inclusief KVR wordt aan de belastingdienst opgegeven. De artiest moet eventuele kosten zelf bij het indienen van zijn aangifte inkomstenbelasting verantwoorden.
De gageverklaring is op de site van de belastingdienst te downloaden.