Urenadministratie en zelfstandigenaftrek

Er bestaat recht op zelfstandigenaftrek als voldaan wordt aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat in een jaar meer dan 1225 uur aan de onderneming moet worden besteed, en dat dat ook meer uren zijn dan in een eventuele dienstbetrekking naast de onderneming worden gemaakt. Gedurende de eerste drie jaar wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met startersaftrek. Dit zijn zeer aantrekkelijke fiscale faciliteiten die in sommige gevallen een belastingvoordeel van duizenden euro's opleveren. Voor startende ondernemers vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie bestaan aparte regelingen.
Daarom is het van groot belang om vanaf het begin een goede urenadministratie bij te houden. De uren mogen ruim genomen worden, niet alleen de directe uren tellen, ook de indirecte uren, zoals reistijd, tijd voor acquisitie, administratie, bijhouden van vakkennis en dergelijke. Blijft in de eerste jaren de omzet bescheiden, dan zal de belastinginspecteur overtuigd moeten worden. Dat kan alleen als er een deugdelijke urenadministratie ligt.

Hoe kunnen de uren het beste bijgehouden worden? Dat kan in een agenda. Beter is het om in een Excel bestand week- of maandstaten te maken. In verschillende kolommen staan de directe en indirecte uren gespecificeerd. Een na afloop van het jaar opgesteld lijstje heeft veel minder overtuigingskracht. Modellen zijn bij ons kantoor verkrijgbaar.

Ook als er in de loop van het jaar gestart wordt geldt de eis van 1225 uur voor het urencriterium.

Ondernemers hebben recht op de MKB vrijstelling van 13,31% (tot en met 2023: 14%, vanaf 2025: 12,7%) van de winst, ná zelfstandigenaftrek voor diegenen die voldoen aan het urencriterium.