Rechtsvorm

De keuze voor het zelfstandig ondernemerschap of een bepaalde rechtsvorm heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling en voor de aansprakelijkheid. Stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen zijn rechtspersonen, waarbij een notariële akte noodzakelijk is. De maatschap en de vennootschap onder firma kunnen per onderhandse akte worden opgericht. Voor alle vormen geldt dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht is.