Gegevens salarisadministratie

Voor het inrichten van een salarisadministratie hebben wij de volgende gegevens nodig: 

Werkgever:

 • NAW gegevens
 • Aansluitnummer Kamer van Koophandel
 • Banknummer
 • Aansluiting Arbo dienst
 • Ziekengeldverzekering
 • CAO en/of pensioenregeling, indien van toepassing
 • Sectorindeling
 • Loonheffingsnummer

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, dient er allereerst een Melding Loonheffing naar de belastingdienst verzonden te worden. Vervolgens reikt de belastingdienst het loonheffingsnummer en de sectorindeling uit.   

Werknemer: 

 • Arbeidsovereenkomst, voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Kopie paspoort of ID bewijs (geen rijbewijs!)
 • Gegevens ter beschikking gestelde auto
 • Bijzonderheden, bijv.REA status van toepassing
 • Gegevens over de loonheffing en toepassing loonheffingskorting.

De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever worden toegepast, bij voorkeur bij die werkgever waar het hoogste inkomen wordt genoten.