Salarisadministratie

Wij verzorgen de salarisadministratie voor medewerkers en/of voor eigenaren van een B.V. die gebruikelijk loon ontvangen. We richten de administratie in volgens de bij uw branche horende richtlijnen, adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maken de maandelijkse salarisspecificaties en jaaropgaven, en dienen de loonaangiften in bij de belastingdienst. Tevens verzorgen we de aan- en afmeldingen bij (pensioen)fondsen en verzekeraars en voeren CAO-wijzigingen.

Benodigde gegevens: