Jaarrekening

De jaarrekening wordt uit de ingevoerde boekhouding afgeleid en bevat de winst- en verliesrekening met toelichting en de balans per begin en einde van het boekjaar met een toelichting.
De balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van de onderneming.

Daarnaast zijn nog extra gegevens nodig zoals:

  • kilometeradministratie
  • urenadministratie
  • huurovereenkomsten
  • lening contracten
  • voorraadlijsten
  • onderhanden werk
  • nog te betalen kosten
  • investeringsverplichtingen

Een door ons opgestelde jaarrekening is een z.g. samenstellingsverklaring, waarin de aan ons geleverde financiële gegevens zijn verwerkt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van die gegevens blijft bij de ondernemer berusten.

Alleen een accountant kan beoordelingsverklaringen en controlerapporten afgeven. Deze zijn van toepassing bij grote ondernemingen.