Aangiften vennootschapsbelasting

Rechtspersonen, zoals B.V.’s en stichtingen, zijn onderhevig aan de vennootschapsbelasting, voor zover ze deelnemen aan het economisch verkeer.

Culturele stichtingen kunnen soms voor een vrijstelling opteren.

De jaarstukken worden volgens het voorgeschreven model elektronisch verzonden.

Ook wordt dan de deponering van de verkorte jaarstukken elektronisch ingezonden.