Checklist inkomstenbelasting

Checklist IB gegevens:

(geldt zowel voor ondernemers als particulieren)

Personalia:

 • NAW, geboortedatum, BSN-nummer belastingplichtige en partner
 • Kopie paspoort of ID
 • Voorletters, voornaam, geboortedatum, BSN van kinderen
 • Kopie ingediende aangiften vorig jaar
 • Definitieve aanslagen vorig jaar
 • Voorlopige aanslagen en teruggaven dit jaar
 • Ontvangen/ terugbetaalde zorgtoeslag

Gegevens Box 1, inkomen uit werk en woning:

 • Jaaropgaven loondienst, uitzendwerk, uitkeringen
 • Winst uit onderneming, jaarstukken
 • Resultaat overige werkzaamheden: opgave inkomsten, opgaaf kosten
 • Eigen woning:
 • WOZ beschikking voorgaande jaar
 • Jaaropgaaf hypotheek, rente en saldo, opgaaf depot, rente en saldo
 • Polis kapitaalverzekering
 • Bij aankoop of oversluiten hypotheek: notariële afrekening
 • Betaalde afsluitprovisie
 • Taxatiekosten
 • Bij verbouwing: overzicht kosten plus nota’s, stand woningreserve
 • Periodieke uitkeringen:
 • Ontvangen alimentatie
 • Overige periodieke uitkeringen
 • Premies inkomensvoorzieningen:
 • Betaalde lijfrentepremie, storting pensioensparen
 • Pensioenbericht, A factor pensioen aangroei voorgaande jaar
 • Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Box 2, aanmerkelijk belang:

 • Alleen van toepassing voor belastingplichtigen, die samen met hun partner meer dan 5% van de aandelen in een BV bezitten

Box 3, inkomen uit sparen en beleggen:

 • Begin- en eindsaldi van bank- en spaartegoeden, ook van partner en minderjarige kinderen
 • Waarde opgaaf effecten, ingehouden dividendbelasting
 • Waarde tweede woning
 • Begin- en eindwaarde maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal
 • Uitgeleend geld, bijv. via crowdfundingsplatforms
 • Begin en eindwaarde niet- vrijgestelde kapitaalverzekeringen
 • Aandeel in onverdeelde boedel bij erfenis
 • Overige bezittingen, ook cryptomunten
 • Waarde schulden, negatieve banksaldi, creditcard, studieschulden
 • Schulden inzake overige onroerende goederen (níet: eigen woning)

Persoonsgebonden aftrek:

 • Betaalde alimentatie
 • Niet vergoede ziektekosten, buiten eigen risico, en niet de premie van de zorgverzekering
 • Giften per bank aan ANBI's

Bovenstaande is slechts een richtlijn. Bij vragen of twijfel kunt u het beste even contact opnemen.