Aangiften inkomstenbelasting

Ondernemers zijn verplicht elektronisch aangifte inkomstenbelasting te doen. Particulieren mogen (nog) een papieren aangifte inzenden.

Wij nemen de gegevens uit de jaarrekening over in het voorgeschreven model van de belastingdienst.

Vervolgens worden de overige van belang zijnde zaken verwerkt. Als er een fiscale partner is worden de aangiften gekoppeld en verzorgen we ook de aangifte van de partner. Zie checklist hieronder voor de benodigde gegevens.

U ontvangt een fiscaal rapport van de aangifte met een akkoordverklaring. Na retourontvangst van de getekende akkoordverklaring zenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst.

Voor alle bij ons bekende relaties vragen wij collectief uitstel aan via de z.g. beconregeling (regeling voor belastingconsulenten), waardoor er een jaar langer de tijd is voor het indienen van de aangiften.

Dit is zowel in het belang van ons als van de belastingdienst, want we zijn beide niet in staat om alle gegevens voor 1 mei te controleren en verwerken.

 Checklist IB