Wat houdt de vrijwilligersregeling in?

De vrijwilligersregeling mag alleen toegepast worden door instellingen die niet aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Het gaat dan om niet-winst beogende instellingen met een maatschappelijk, cultureel of sociaal belang.

Zelfstandige ondernemers en B.V.’s kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Personen die bij wijze van beroep werkzaamheden verrichten kunnen geen gebruik maken van de vrijwilligersregeling.

Een vrijwilliger mag maximaal € 210 per maand tot ten hoogste € 2.100 per jaar onbelast ontvangen. Als de vrijwilliger niet het hele jaar aan de instelling verbonden is, moet het bedrag evenredig verminderd worden. Ook mogen aan de vrijwilliger geen andere onkosten meer vergoed worden. De vergoeding mag per uur niet hoger zijn dan € 5,50 (onder 21 jaar € 3,25).

Een vrijwilliger met een bijstandsuitkering mag nu tot dezelfde maxima vergoedingen ontvangen zonder dat die met de uitkering verrekend worden.

Bovenstaande bedragen gelden voor 2024.