Wanneer is er recht op investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is een extra aftrekpost die toegepast kan worden op investeringen in bedrijfsmiddelen. Uitgesloten zijn onder andere: zaken die vanuit privé worden ingebracht, bedrijfsmiddelen die voornamelijk verhuurd worden, personenauto’s, woonhuizen, grond en immateriële zaken als goodwill.

De aftrek is van toepassing op bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van tenminste € 450, en het totaal van investeringen in één kalenderjaar moet tenminste € 2.800 zijn (2024, in 2023: € 2.600). De aftrek bedraagt 28% bij investeringen tussen € 2.800 en € 67.765 (€63.715 (2023)). Het percentage daalt bij hogere investeringsbedragen. Om het grensbedrag van € 2.800 te halen kan het verstandig zijn om investeringen zoveel mogelijk in hetzelfde jaar te doen.