Kan ik een onkostenvergoeding betalen aan artiesten?

Nee, dat gaat niet. Alle vergoedingen, inclusief kilometervergoedingen, worden aangemerkt als loon. Tot een bedrag van € 163 per persoon per optreden (kleine vergoedingsregeling) hoeven geen loonbelasting en sociale premies te worden ingehouden, mits de artiest hier toestemming voor verleent door middel van een handtekening op een gageverklaring.
De opdrachtgever moet het volledig uitbetaalde bedrag aangeven als loon bij de belastingdienst. De artiest moet de ontvangen vergoeding via de aangifte inkomstenbelasting opgeven, inclusief het bedrag van de kleine vergoedingsregeling en hij kan in diezelfde aangifte de door hem gemaakte onkosten aftrekken.
De gageverklaring is te vinden op de site van de belastingdienst.

Als er sprake is van een optreden door een vereniging, dan moet de vereniging een  Inhoudingsplichtigenverklaring meesturen naar de opdrachtgever. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de z.g. amateurregeling.

Meer informatie is te vinden in het handboek loonheffingen artiesten en beroepssporters via de site van de belastingdienst.