Is het handig om de auto “op de zaak” te zetten?

Als de auto als zakelijk vermogen wordt geboekt, dan worden alle met de auto samenhangende kosten als zakelijke kosten beschouwd, ook de brandstof van de privé kilometers bij vakantie in het buitenland.
Voor het privégebruik vindt er een bijtelling bij het inkomen plaats van 25% van de cataloguswaarde. (22% voor auto's die vanaf 2017 voor het eerst de weg op gaan). Als er door middel van een sluitende km.administratie aangetoond kan worden dat het privégebruik minder dan 500 km/jaar is dan is er geen bijtelling.
Dit geldt ook voor een bestelauto, tenzij die geheel ongeschikt is voor privégebruik, bijvoorbeeld omdat er geen tweede stoel in de auto staat.
Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt niet de cataloguswaarde, maar de werkelijke waarde en een bijtellingspercentage van 35%.

De bijtelling is lager voor voor elektrische auto's, in 2024 16% tot € 30.000.
De regelgeving op dit gebied verandert jaarlijks.

De BTW van de autokosten is aftrekbaar, maar ook hier een bijtelling in het laatste kwartaal voor privégebruik.

Als er geen sprake is van een auto "op de zaak", maar u zakelijke ritten maakt met de privé-auto, dan is er een aftrek mogelijk van € 0,23 per km (2023 € 0,21 per km, tot en met 2022: € 0,19 per km) voor deze zakelijke ritten, mits ze kunnen worden aangetoond met een sluitende kilometeradministratie.
Het is ook mogelijk om de auto voor de inkomstenbelasting als privévermogen, en voor de omzetbelasting als zakelijk aan te merken. Zo kan toch een deel van de omzetbelasting verrekend worden.

Wat de voordeligste oplossing is hangt af van het type auto, het brandstofverbruik, de verwachte zakelijke en privékilometers. Met behulp van deze gegevens kunnen wij een berekening maken.