Hoe moet ik de boekhouding bijhouden?

Indeling van de boekhouding 

Een ordner met de volgende tabbladen:

1.         Verkopen: uitgaande facturen chronologisch op factuurnummer. Ook als de betaling nog niet ontvangen is. Op de factuur de betaaldatum noteren. 
2.         Bankafschriften zakelijke rekening (mét begin- en eindsaldo op ieder afschrift!) en bijbehorende inkoopbonnen, direct achter het betreffende afschrift. Ook eventuele creditcard-afschriften toevoegen.
3.         Bonnen van zakelijke kosten via privé betaald (contant / privé bank / privé credit card uitgaven), chronologisch (kleine bonnetjes opplakken).
4.         Belastingdienst correspondentie:  BTW-aangiften, brieven, enz.
5.         Overig: urenadministratie, km-administratie. Ook: deelnemerslijsten (in geval van cursussen/lessen), contracten, offertes (deze vallen ook onder de bewaarplicht), overzicht onderhanden werk en nog te betalen kosten op balansdatum 31 december 20..
6.         IB gegevens, zie de checklist.