Hoe kan ik iemand uitbetalen die geen ondernemer is?

Bijvoorbeeld: u wilt dat iemand een tekst redigeert, een lezing verzorgt of assisteert bij een cursus. Als deze werkzaamheden geheel naar eigen inzicht uitgevoerd kunnen worden is er geen sprake van een dienstbetrekking en kan er een bruto vergoeding worden afgesproken. Om eventuele problemen met de Belastingdienst over de interpretatie van de werkzaamheden te voorkomen kan gebruik gemaakt worden van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, om zeker te zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

De opdrachtgever behoort na afloop van het jaar in januari aan de belastingdienst opgaaf te doen van uitbetalingen aan derden via een IB47 formulier.

Let op: bij een aantal soorten werkzaamheden, zoals het aannemen van een stoffelijk werk, het optreden als artiest en bij thuiswerkers gelden andere regels. Voor deze categorieën is het aan te bevelen dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen een overeenkomst afsluiten waarin wordt vastgelegd dat er geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Zie ook onder artiesten