Wet Werk en Zekerheid

Vanaf juli 2015 is de nieuwe ketenregeling van kracht en deze geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli worden gesloten. Let op: arbeidsovereenkomsten van voor die datum tellen mee bij de berekening van de nieuwe keten.

Keten conform de WWZ:

  • maximaal drie arbeidsovereenkomsten
  • maximale totale contractsduur 24 maanden
  • de keten wordt doorbroken na een tussenpoos van 6 maanden

Ook van belang is dat het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk moet geschieden uiterlijk een maand voordat de overeenkomst eindigt.

Na een dienstverband van tenminste twee jaar hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze nieuwe regel is van toepassing op alle contracten die eindigen op 1 juli 2015 of daarna.

Per 1 januari 2020 wordt de maximale totale contractsduur weer 36 maanden (zoals het was voor juli 2015). De tussenpoos blijft 6 maanden.