Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Verruiming ketenbepaling:

In deze wet wordt de maximale gezamenlijke duur van 3 opeenvolgende tijdelijke contracten weer opgerekt van 2 naar 3 jaar. Wel blijft het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten maximaal 3, daarna ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Ook blijft de periode van 6 maanden, die minimaal nodig is om de keten te verbreken, gehandhaafd. Bij CAO kan er, mits sprake is van seizoensarbeid, van worden afgeweken.

Lagere WW premie voor contracten voor onbepaalde tijd:

De WW-sector premie wordt nu niet meer per sector vastgesteld. Om het aanbieden van vaste contracten te stimuleren is de premie voor personeel met een vast contract 5 procentpunten lager dan voor personeel met een contract voor bepaalde tijd.

De lagere WW premie moet herzien worden, als de arbeidsovereenkomst binnen 2 maanden na aanvang wordt beëindigd of wanneer uiteindelijk 30 % meer uren zijn verloond dan in het contract staan vermeld.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst:

Om in aanmerking te komen voor de lagere WW sectorpremie dient er een schriftelijke, door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig te zijn. Dat geldt dus ook voor oude gevallen, mensen die al jaren in dienst zijn!

Transitievergoeding:

Werknemers krijgen, wanneer ze uit dienst gaan op initiatief van de werkgever,  en ook na het aflopen van een tijdelijk contract, al vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding bedraagt 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar en wordt omgerekend naar het aantal dagen dat het dienstverband heeft geduurd.

Payrolling:

Voor payrollers gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor werknemers die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn.

Oproepkrachten:

Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om aan iedere oproepkracht die gedurende een jaar of langer als oproepkracht, met een nul-uren- of min/max-contract, heeft gewerkt een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand. Dit aanbod moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan.

De werkgever moet een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen.

Een oproep moet minimaal 3 uur per dag bedragen. Deze regel geldt nu al.

 

Van Ditzhuijzen Boekhouders, oktober 2019