Versoepeling urencriterium 2020

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?
Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?
En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. 

Bron: website Belastingdienst.

Deze versoepeling is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 26066, onder paragraaf 8.2.

Update: 28 mei 2020