Uitstelregeling en digitaal aangifte doen

In de loop van februari 2021 beginnen we met het verzorgen en opstellen van de jaarstukken en aangiften inkomstenbelasting over 2020.

 

1: Uitstelregeling

Omdat zowel de belastingdienst als de advieskantoren niet in staat zijn om voor 1 mei alle aangiften af te handelen is er de z.g. uitstelregeling voor belastingconsulenten: Beconregeling. Voor aangiften 2021 wordt uitstel verleend tot uiterlijk 1 mei 2023 (voor aangiften 2020 loopt het uitstel tot 1 mei 2022). Belastingplichtigen die niet eerder te laat zijn geweest met indienen van de aangifte krijgen dit uitstel.
Voor alle klanten van ons kantoor vragen wij standaard uitstel aan.
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van ons kantoor vernemen wij dat zo spoedig mogelijk, dan verwijderen wij uw naam uit het uitstelbestand.

 

2: Serviceberichten Aanslagen (SBA)

Wij ontvangen automatisch kopieën van aanslagen inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet, die aan u worden opgelegd en kunnen daardoor tijdig signaleren of de aanslagen overeenstemmen met uw persoonlijke situatie of met de aangifte die wij hebben ingediend.
Jaarlijks ontvangt u een brief van de belastingdienst waarin staat dat wij daartoe gemachtigd zijn. Blijft u bij ons als klant dan hoeft u niets te doen. Alleen indien u wilt stoppen bij ons kunt u de machtiging intrekken door middel van het formulier bij de brief van de belastingdienst.

 

3: Vooringevulde aangifte (VIA)

De gegevens over loon, banksaldi, premies lijfrente en dergelijke die bij de belastingdienst geregistreerd zijn kunnen wij met een VIA machtiging van u ophalen. Daarmee vermindert de kans op fouten.

U ontvangt hierover jaarlijks (tot einde 2021) een brief van de belastingdienst. Daarin staat hoe dit proces werkt.
Per november 2021 is 1 brief voldoende omdat de belastingdienst overstapt op een doorlopende machtiging. 

U dient nog wel kopieën van jaaropgaven, saldi overzichten en opgaven van verzekeringsmaatschappijen aan ons te verstrekken, want wij worden geacht die te controleren. Ook kunnen wij de eindsaldi van banken dan inzien ten behoeve van de vermogensvergelijking. U kunt deze stukken, net als voorheen op papier of in PDF via de mail aanleveren.

Wij kunnen alleen de gegevens ophalen als u de in de brief van de belastingdienst afgedrukte activeringscode tijdig aan ons doorgeeft!

 

4: Akkoordverklaringen

Samen met het fiscale rapport krijgt u een aanbiedingsbrief met een akkoordverklaring. Na ontvangst van deze ondertekende  akkoordverklaring wordt de aangifte ingediend bij de belastingdienst.
Wij sturen u deze stukken per e-mail toe. U kunt de akkoordverklaring met handtekenig gescand ook per e-mail naar ons terugsturen. Het blijft ook mogelijk om alles op papier te blijven ontvangen. 

 

5: Berichtenbox overheid

De belastingdienst wil zoveel mogelijk digitaal met u communiceren. Beschikkingen van toeslagen en aanslagen Inkomstenbelasting komen niet alleen op papier, maar ook via een digitale berichtenbox. Om gebruik te kunnen maken van deze berichtenbox moet u zich registreren op de site www.MijnOverheid.NL met behulp van uw persoonlijke DigiD-code.
Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen en activeren.
U kunt de Berichtenbox ook raadplegen via een app op uw telefoon: de Berichtenbox-app, te vinden in de App Store en Google Play Store.

Let op dat u bij de registratie op MijnOverheid een vinkje zet bij Notificaties ontvangen. Dan krijgt u een e-mail zodra er een nieuw bericht is binnengekomen. Vergeet u dat, dan kunnen aanslagen aan uw aandacht ontsnappen en bestaat het risico dat betalingstermijnen worden overschreden met alle vervelende gevolgen van dien.