Nieuwe kleineondernemersregeling

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Kleine Ondernemersregeling voor de BTW op de schop.

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier uitsluitend om de omzetbelasting.

Oude regeling

Als na afloop van het jaar blijkt dat er per saldo minder dan € 1.345 BTW betaald hoeft te worden, dan is er helemaal geen BTW verschuldigd. Tot een bedrag van € 1.883 is er een overgangsregeling. De verminderde BTW wordt bijgeteld bij het belastbare inkomen.

Nieuwe regeling

Indien de omzet naar verwachting onder de € 20.000 blijft kan er vooraf een keuze gemaakt worden om geheel buiten de BTW heffing te blijven. Die regeling geldt dan voor 3 jaar, tenzij op enig moment de € 20.000-grens overschreden wordt. Op dat moment stopt de regeling en moet er wel BTW afgedragen worden.

Bijzonderheden

Kiest u voor de regeling, dan moet er vooraf een beschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst. Er is dan ook meteen een vrijstelling van administratieve verplichtingen. Dat houdt in dat er geen BTW meer aan klanten gefactureerd wordt, en er geen voorbelasting op kosten meer wordt teruggevraagd.

De regeling geldt voor eenmanszaken, vennootschappen, maatschappen, maar ook voor stichtingen, verenigingen en B.V.s

Vrijgestelde omzet telt niet mee voor het bepalen van de omzetgrens, behoudens enkele uitzonderingen.

Op het eerste gezicht lijkt het een gunstige regeling, maar er zijn ook nadelen:

-          Als u voornamelijk factureert aan BTW plichtige ondernemers kunt u niet zomaar het tarief verhogen met 21% of 9%. Er is geen vooraftrek op kosten meer toe te passen, dus netto gaat u er op achteruit ten opzichte van de oude regeling. Of de nieuwe regeling dan nog wel voordelig is, is een kwestie van rekenen.
-          Bij eenmalige grote investeringen is de daarop drukkende BTW niet meer te verrekenen.
-          De bovengenoemde vrijstelling van administratieve verplichtingen geldt alleen voor het doen van BTW aangiften.

Om de winst of verlies te kunnen bepalen voor de inkomstenbelasting moet de administratie bijgehouden worden en op orde zijn. Als de BTW-kwartaalaangifteplicht vervalt, bestaat het risico dat de administratie minder goed wordt bijgehouden en het achteraf meer tijd kost alles weer uit te zoeken.

Er staat duidelijke informatie op de website van de belastingdienst met diverse voorbeelden: klik hier.