DBA als alternatief voor VAR

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is voorlopig in de ijskast gezet. Dat wil zeggen dat er tot nader order een overgangsperiode geldt, waarin alleen bij overduidelijk fraude gehandhaafd wordt.

Het nieuwe kabinet Rutte IV heeft aangegeven nieuwe wetgeving voor te bereiden. Er is nog weinig concreets over bekend.

In ieder geval moet nu nog steeds worden beoordeeld of bij een Overeenkomst van Opdracht sprake is van Loon, Winst Uit Onderneming of Resultaat Uit Overige Werkzaamheden.

De voornaamste begrippen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie zijn:
- Gezagsverhouding
- Vervangbaarheid

Ook in deze overgangsfase naar nieuwe wetgeving kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gaan werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst.


Artiesten

Deze  waren tot voor kort altijd in fictieve dienstbetrekking. Maar vanaf de introductie van de wet DBA is het mogelijk gemaakt deze fictieve dienstbetrekking buiten werking te stellen voor artiesten, beroepssporters, thuiswerkers en gelijkgestelden (Opting Out).

Dat kan door middel van een Eigen Verklaring

Er zijn ook twee goedgekeurde overeenkomsten (geldig vanaf 22-12-2021 t/m 22-12-2026):
voor individuele artiesten
voor gezelschappen

Let op! De modelovereenkomsten zijn 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet je een nieuwe overeenkomst gebruiken. Tot einde 2021 stond hier de link naar de oude (niet meer geldige) overeenkomsten uit 2015. 

Zie ook de site van de VNPF over de verlenging van de modelovereenkomsten.

Laatste update: 6-1-2022