BTW van 6% naar 9% per 1-1-2019

Op 1 januari 2019 gaat het verlaagde BTW tarief van 6% omhoog naar 9%.

Prestaties in 2018

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestaties aan ondernemers/rechtspersonen en prestaties aan particulieren:
- Prestaties aan ondernemers/rechtspersonen die in 2018 worden verricht en waarvoor het verlaagde tarief geldt, zijn belast tegen 6%, mits de factuur in 2018 wordt uitgereikt. Dus factureren uiterlijk 31 december 2018!
- Prestaties aan particulieren die in 2018 worden verricht en waarvoor het verlaagde tarief geldt, zijn altijd belast tegen 6%, ongeacht de datum van de factuur. 

 

Prestaties in 2019, betaling in 2018

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de Belastingdienst niet zal gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit betreft vooruitbetaling en vooruitfacturering van alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is. 
Voorbeelden hierbij:

  • tickets voor concerten en sportevenementen die pas in 2019 plaatsvinden, maar die in 2018 al worden betaald 
  • stukadoor- en verfwerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar  
  • vooruitbetalingen voor huur van vakantieverblijven.

Let op, wordt een vooruitgefactureerde factuur in 2019 betaald, dan geldt het 9%-tarief!

Vooruitbetalingen in 2018 zijn met name voor niet-aftrekgerechtigde
ondernemers (vanwege vrijgestelde prestaties) en particulieren een interessante mogelijkheid om 3% BTW te besparen.


Prestaties in 2019, betaling in 2019

Het verlaagde tarief is 9%.