Belangrijkste wijzigingen belastingen 2024

Let op, dit gaat veelal om plannen uit het Belastingplan 2024 gepresenteerd met Prinsjesdag, de wijzigingen zijn zeker nog niet allemaal definitief!

Highlights 2024:

 • Onbelaste km-vergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per km
 • MKB-vrijstelling omlaag van 14% naar 12,7%
 • Zelfstandigenaftrek in 2024 € 3.750 (verdere afbouw naar € 900 in 2027)
 • Introductie minimumuurloon (minimumloon werd voorheen per maand vastgesteld, nu per uur) vanaf 21 jaar
 • Heffingvrij vermogen box 3 blijft € 57.000 (geen indexatie)
 • Tarief box 3 van 32% (2023) naar 34% in 2024.
 • Per 2027 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd
 • Middeling van inkomen over 3 jaren wordt afgeschaft - laatste tijdvak is 2022-2024
 • Arbeidskorting met € 115 omhoog
 • Tarief inkomstenbelasting omhoog, 1e schijf was 39,93% en wordt 39,97%
 • Premie ZVW omlaag van 6,68% naar 6,57%
 • Tarieven VPB blijven gelijk in 2024
 • Vrijwilligersregeling: vergoeding per jaar maximaal € 2.100 en per maand maximaal € 210

 

Update: 20-9-2023