Belangrijkste wijzigingen belastingen 2024

Highlights 2024:

 • Onbelaste km-vergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per km
 • MKB-vrijstelling omlaag van 14% naar 13,31% (in 2025 12,7%)
 • Zelfstandigenaftrek in 2024 € 3.750 (verdere afbouw naar € 900 in 2027)
 • Introductie minimumuurloon (minimumloon werd voorheen per maand vastgesteld, nu per uur) vanaf 21 jaar: € 13,27 per uur
 • Heffingvrij vermogen box 3 blijft € 57.000 (geen indexatie)
 • Tarief box 3 van 32% (2023) naar 36% in 2024.
 • Per 2027 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd
 • Middeling van inkomen over 3 jaren wordt afgeschaft - laatste tijdvak is 2022-2024
 • Algemene heffingskorting omhoog, maximaal €3.070
 • Arbeidskorting met € 115 omhoog, maximaal € 5.532
 • Tarief inkomstenbelasting omhoog, 1e schijf was 39,93% en wordt 39,97%
 • Premie ZVW omlaag van 6,68% naar 6,57%, voor ondernemers van 5,43% naar 5,32%
 • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag IB/Zvw (bij betaling ineens in 1e betaaltermijn)
 • Tarieven VPB blijven gelijk in 2024
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) drempel voor investeringen naar (samen) € 2.800 
 • Vrijwilligersregeling: vergoeding per jaar maximaal € 2.100 en per maand maximaal € 210
 • Jubelton helemaal afgeschaft in 2024

Voor wie nog meer wil weten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/12/20/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2024 

Update: 21-12-2023