Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022

In bijgaande download van de Rijksoverheid staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de belastingen voor 2022 op een rijtje.

Highlights 2022:

  • Zelfstandigenaftrek naar € 6.310; deze wordt versneld afgebouwd tot € 3.240 in 2036
  • Afschaffing aftrek scholingsuitgaven; invoering STAP-budget per 1 maart 2022
  • Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding € 2 per dag voor werknemers

Vooruitblik 2023 en verder:

  • Heffingvrij vermogen naar € 80.000 per persoon in 2023
  • Middeling van inkomen over 3 jaren wordt afgeschaft - laatste tijdvak wordt 2022-2024
  • 'Jubelton' per 2023 omlaag naar € 27.231, en helemaal afgeschaft in 2024 
  • Per 2025 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd

 

Update: 9-3-2022