Wet Werk en Zekerheid

In juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Werk en Zekerheid.
De wijzigingen treden op verschillende data in. Het betreft nieuwe regels voor ontslagvergoedingen, proeftijd en concurrentiebeding, aanzegtermijn en de ketenregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Vanaf juli 2015 is de nieuwe ketenregeling van kracht en deze geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli worden gesloten. Let op: arbeidsovereenkomsten van voor die datum tellen mee bij de berekening van de nieuwe keten.

Keten conform de WWZ:

  • maximaal drie arbeidsovereenkomsten
  • maximale totale contractsduur 24 maanden
  • de keten wordt doorbroken na een tussenpoos van 6 maanden

Ook van belang is dat het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk moet geschieden uiterlijk een maand voordat de overeenkomst eindigt.

Na een dienstverband van tenminste twee jaar hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze nieuwe regel is van toepassing op alle contracten die eindigen op 1 juli 2015 of daarna.