DBA als alternatief voor VAR

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is op 1 mei 2016 in werking getreden.  De wet heeft tot veel commotie geleid, en is voorlopig in de ijskast gezet. Dat wil zeggen dat er een overgangsperiode geldt, waarin alleen bij overduidelijk fraude gehandhaafd wordt.

Tot nu toe werd bij de VAR aanvraag vooral de algemene ondernemerspositie van de aanvrager/ opdrachtnemer beoordeeld, in de nieuwe situatie wordt alleen de specifieke contractsrelatie beoordeeld. Of een opdrachtnemer één keer per jaar een opdracht uitvoert, of het hele jaar door diverse opdrachten heeft, is niet meer van belang. Of sprake is van Winst Uit Onderneming of Resultaat Uit Overige Werkzaamheden wordt pas achteraf beoordeeld bij de aangifte inkomstenbelasting.

De voornaamste begrippen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie zijn:
- Gezagsverhouding
- Vervangbaarheid

Staatssecretaris Wiebes wil een duidelijke uitwerking van deze begrippen afwachten, alvorens de wet strikt te gaan toepassen.

Wel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gaan werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst.


Artiesten

Deze  zijn bij wet altijd in fictieve dienstbetrekking. Daarom is er een aanvullende wetswijziging toegevoegd, waarbij het mogelijk is deze fictieve dienstbetrekking buiten werking te stellen voor artiesten, beroepssporters, thuiswerkers en gelijkgestelden (Opting Out).

Dat kan door middel van een Eigen Verklaring

Er zijn ook twee goedgekeurde overeenkomsten:
voor individuele artiesten
voor gezelschappen