Aanpassingen kindregelingen

 

Verdwenen zijn:

  • Alleenstaande ouderkorting
  • Aftrek levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar
  • Ouderschapsverlofkorting

Wat blijft:

  • Kinderbijslag voor kinderen < 18 jaar
  • Kindgebonden budget, bij kinderen < 18 jaar
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij kinderen < 12 jaar
  • Kinderopvangtoeslag.

Ter compensatie voor de verlaging van een aantal regelingen is de alleenstaandeouderkop ingevoerd per 1 januari 2015: een extra bedrag voor alleenstaande ouders.

Het afschaffen van de aftrek levensonderhoud is vooral nadelig voor gescheiden ouders, die kinderalimentatie betalen.

Op de site Rechtspraak.nl zijn aanbevelingen te vinden over aanpassingen in de alimentatieregelingen.